HOTLINE: 0918 469 429 Mr. Dũng

THÔNG BÁOCÔNG TY PHONG DŨNG XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG NHÂN VIÊN PHÒNG DỰ ÁN NGUYỄN CHÁNH TUẤN CHÍNH THỨC NGHỈ VIỆC TẠI CÔNG TY PHONG DŨNG KỂ TỪ NGÀY 01/05/2016. Mọi giao dịch giữa Quý khách hàng và đối tác với ÔNG NGUYỄN CHÁNH TUẤN dưới danh nghĩa của công ty PHONG DŨNG kể từ ngày thôi việc là không hợp pháp và xâm hại đến chủ quyền thương hiệu của công ty. Công ty không chịu mọi trách nhiệm của cá nhân trên.