HOTLINE: 0918 469 429 Mr. Dũng

BÁN LẺ

Sắp xếp :
Hiển thị :
Fdc1
Fdc1
Fdc1

Liên Hệ

Fdc1

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H61 - CPU: INTEL G2030 (3.0 GHz)- DDRAM3: 2Gb Buss 1600 - HDD: 250 GB SATA 3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc10
Fdc10
Fdc10

Liên Hệ

Fdc10

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL G3450 (3.4 GHz)   - DDRAM3: 4Gb Buss 1600- HDD: 250 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc11
Fdc11
Fdc11

Liên Hệ

Fdc11

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL G3450 (3.4 GHz)   - DDRAM3: 4Gb Buss 1600- HDD: 500 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc12
Fdc12
Fdc12

Liên Hệ

Fdc12

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE H81M- CPU: INTEL G3450 (3.4 GHz)   - DDRAM3: 2Gb Buss 1600- HDD: 250 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc13
Fdc13
Fdc13

Liên Hệ

Fdc13

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE H81- CPU: INTEL G3450 (3.4 GHz)   - DDRAM3: 4Gb Buss 1600- HDD: 250 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc14
Fdc14
Fdc14

Liên Hệ

Fdc14

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE H81M- CPU: INTEL G3450 (3.4 GHz)   - DDRAM3: 4Gb Buss 1600- HDD: 500 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc15
Fdc15
Fdc15

Liên Hệ

Fdc15

Tình trạng: Còn hàng

0₫

-  MAINBOARD: GIGABYTE H81M- CPU: INTEL CORE I3- 4160 (3.6 GHz)  - DDRAM3: 2Gb Buss 1600            - HDD: 250GB Sata3                                  - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc16
Fdc16
Fdc16

Liên Hệ

Fdc16

Tình trạng: Còn hàng

0₫

-  MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL CORE I3- 4160 (3.6 GHz)  - DDRAM3: 2Gb Buss 1600            - HDD: 500GB Sata3                                  - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc17
Fdc17
Fdc17

Liên Hệ

Fdc17

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL CORE I3- 4160 (3.6 GHz)    - DDRAM3: 4Gb Buss 1600             - HDD: 1000GB Sata3                             - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc18
Fdc18
Fdc18

Liên Hệ

Fdc18

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL CORE I3- 4160 (3.6 GHz) - DDRAM3: 4Gb Buss 1600                - HDD: 500GB Sata3                               - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc21
Fdc21
Fdc21

Liên Hệ

Fdc21

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE B85- CPU: INTEL CORE I5-4460 (3.2 GHz) - DDRAM3: 2Gb Buss 1600                     - HDD: 250GB Sata3                                - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc22
Fdc22
Fdc22

Liên Hệ

Fdc22

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE B85- CPU: INTEL CORE I5-4460 (3.2 GHz) - DDRAM3: 4Gb Buss 1600                     - HDD: 500GB Sata3     - KEYBOARD, MOUSE                            - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc23
Fdc23
Fdc23

Liên Hệ

Fdc23

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE B85- CPU: INTEL CORE I5-4460 (3.2 GHz) - DDRAM3: 4Gb Buss 1600                     - HDD: 1000GB Sata3                                - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc24
Fdc24
Fdc24

Liên Hệ

Fdc24

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE B85- CPU: INTEL CORE I5-4460 (3.2 GHz) - DDRAM3: 8Gb Buss 1600                     - HDD: 500GB Sata3                                - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc25
Fdc25
Fdc25

Liên Hệ

Fdc25

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE B85- CPU: INTEL CORE I5-4460 (3.2 GHz) - DDRAM3: 8Gb Buss 1600                     - HDD: 1000GB Sata3                                - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc3
Fdc3
Fdc3

Liên Hệ

Fdc3

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H61- CPU: INTEL G2030 (3.0GHz)- DDRAM3: 4Gb Buss 1600 - HDD: 250 GB Sata3  - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc4
Fdc4
Fdc4

Liên Hệ

Fdc4

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: GIGABYTE H61M- CPU: INTEL G2030 (3.0GHz)- DDRAM3: 4Gb Buss 1600 - HDD: 500 GB Sata3  - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc5
Fdc5
Fdc5

Liên Hệ

Fdc5

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS  H81M- CPU: INTEL G3420 (3.2 GHz)   - DDRAM3: 2Gb Buss 1600 - HDD: 250GB Sata3   - KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc6
Fdc6
Fdc6

Liên Hệ

Fdc6

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL G3240 (3.1 GHz)   - DDRAM3: 4Gb Buss 1600- HDD: 250 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc7
Fdc7
Fdc7

Liên Hệ

Fdc7

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL G3250 (3.2 GHz)   - DDRAM3: 2Gb Buss 1600- HDD: 250 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc8
Fdc8
Fdc8

Liên Hệ

Fdc8

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL G3250 (3.2 GHz)   - DDRAM3: 4Gb Buss 1600- HDD: 500 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W

Fdc9
Fdc9
Fdc9

Liên Hệ

Fdc9

Tình trạng: Còn hàng

0₫

- MAINBOARD: ASUS H81M- CPU: INTEL G3450 (3.4 GHz)   - DDRAM3: 2Gb Buss 1600- HDD: 250 GB Sata3- KEYBOARD, MOUSE - CASE FDC METRO S.FAN/CASE DHL- POWER ATX-450W/POWER BM-650W